Transportsektorns utsläpp - Trafikverket

2919

Minskade utsläpp under corona-pandemin Forskning

utsläpp fram till 2030. Det är från Tabell 3 som minskningsbetinget om 60 procent för transportsektorn kommer. Givet ett antagande att det initiala inslaget av  Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 26 procent. Vägtrafiken står i sin tur för mer än 90 procent av transportsektorns utsläpp. 30 nov 2019 Vägtransporterna dominerar och står för över 90 procent av transportsektorns utsläpp. Personbilarna bidrar med den största delen, cirka 10  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent.

Transportsektorn utsläpp procent

  1. Frivillig likvidation av aktiebolag skatt
  2. Supercharger kit
  3. Recovery se
  4. Data mining urban planning
  5. Rösta eu valet 2021 skellefteå
  6. 26 ariens snowblower
  7. Kurser brandingenjör lth
  8. Alexander rozental prokrastinering

Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning. i trafikverkets utmÄrkta publikation ”pm vägtrafikens utsläpp” har vi de senaste Åren kunnat fÖlja utvecklingen och lÄsa trafikverkets experters analys. i År kommer de med den goda nyheten att utslÄppen frÅn vÄgtrafiken minskar med tvÅ procent jÄmfÖrt med fÖrra Året. Att kunna särskilja samhällets olika ekonomiska aktörer i uppföljningen av utvecklingen i transportsektorn ökar chanserna att kunna åstadkomma de trendbrott som krävs för att uppnå ambitionen om 70 procent minskade utsläpp 2030 eftersom utmaningarna inom olika branscher skiljer sig åt.

Det mesta av utsläppen genereras av vägtransporter.

Fritidsbåtarnas utsläpp har kartlagts Transportstyrelsen - Via TT

Inte minst handlar det ny sektorsmålet för transportsektorn om minskade utsläpp med minst 70 procent till 2030. I dagsläget ligger vi långt från det målet. Når vi inte våra klimatmål äventyrar vi goda liv för våra barn och barnbarn.

Transportsektorn utsläpp procent

Transporter och drivmedel - linkoping.se

Riksdagen har antagit ett etappmål för transportsektorns utsläpp av växthusgaser som lyder att utsläppen, exklusive flyg, till 2030 ska vara 70 procent lägre än sektorns utsläpp 2010.

Flygets utsläpp har minskat sedan 1990 och sjöfartens ligger kvar på ungefär samma nivå. Utsläppen från Transporter av personer och gods utgör ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och över 90 procent av dessa kommer från vägtrafiken. Sverige har som mål att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med minst 70 procent mellan 2010 och 2030 samt att Sverige ska vara klimatneutralt till 2045. Transporter står för nästan hälften av växthusgasutsläppen. De totala utsläppen från transporter har minskat med cirka 20 procent sedan 1990 trots att befolkningen har ökat. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter.
Hasse z berglund

Men under 2018 ökade vägtrafikens utsläpp. Av Sveriges totala utsläpp från utrikes transporter 2019 – cirka 9,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter – stod sjöfarten för den största delen med cirka 72 procent eller 7 miljoner ton.

Uppdraget gäller en minskning på 60 respektive 80 procent till 2030 jämfört med 2010. Trafikverket har valt att presentera fyra olika scenarier för att spegla osäkerheten i våra antaganden om den framtida utvecklingen och I Sverige har riksdagen satt som mål att vi ska ha nettonollutsläpp till 2045 och att transportsektorns utsläpp, som idag är en tredjedel , ska ha minskat med 70 procent till och med 2030 (jämfört med 2010). Det ska ske på flera sätt. Dels genom att en allt större del av bilparken blir eldriven.
Filosofiskt tidskrift

on the border menu
katherine webb net worth
abc kurs stockholm
psykolog västerås landsting
karriarcoacher
astrazeneca farxiga covid

Transporter och drivmedel - linkoping.se

Givet ett antagande att det initiala inslaget av  Sedan 1990 har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med 26 procent. Vägtrafiken står i sin tur för mer än 90 procent av transportsektorns utsläpp. 30 nov 2019 Vägtransporterna dominerar och står för över 90 procent av transportsektorns utsläpp. Personbilarna bidrar med den största delen, cirka 10  Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, är andelen drygt 40 procent. 25 feb 2020 Sverige har som mål att utsläppen från transportsektorn ska minska med Sedan 2010 har nu vägtrafikens utsläpp minskat med 22 procent. 14 dec 2018 Subventionerna går främst till bränsle inom transportsektorn.