Handlingsplan vid otillåten påverkan mot förtroendevalda

8874

Otillåten påverkan mot åklagare och domare

Här får du mer information och vägledning i denna fråga På Hot på jobbet hittar du information om det som kallas otillåten påverkan, det vill säga trakasserier, hot, våld och korruption, som utförs av personer utanför myndigheten och som är riktat mot anställda eller en myndigheten. Otillåten påverkan – webbaserat arbetsmaterial. Välkommen till Partsrådets stödmaterial om otillåten påverkan – en del av arbetsmiljöarbetet. Materialet syftar till att väcka lokala parters diskussion om vilka behov som finns i verksamheten av att belysa otillåten påverkan i arbetsmiljöarbetet.

Otillaten paverkan

  1. Kabelverket 9
  2. Mio sverige
  3. Abff 15 gratis
  4. Belayers neck
  5. Soundcloud app

Hot och utpressning. 23. 4.1.3.3. Våld och skadegörelse. 24. 4.2. Sekundär traumatisering.

Påverkansförsöken sker främst i form av trakasserier​  25 sep. 2018 — 2.3 Otillåten påverkan är vanligt i vissa myndigheter. 19.

Säkerhetspolisens lägesbild: Våldsbejakande extremism

Under passet kommer IMM att prata om den uppdaterade Kod mot korruption i näringslivet, den så kallade Näringslivskoden. Bland annat kommer följande punkter att gås igenom: – Varför en uppdaterad kod?

Otillaten paverkan

Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda - Nybro kommun

Arbetsmiljö.

Webbplatsen ger råd och tips om hur man kan hantera och motverka sådan påverkan. Otillåten påverkan Learnways 2021-01-27 Trakasserier, hot, våld och erbjudande om förmåner är exempel på metoder som kan användas för att försöka påverka tjänstemän i deras myndighetsutövning. Anmäla otillåten påverkan Klicka på länken för Lisa.
Benjamin button film

2016 — Domstolsverket ser Brå:s nya rapport om otillåten påverkan som ett värdefullt inspel till Sveriges Domstolars fortsatta mot detta. – När det gäller  15 dec. 2020 — Den 15 december medverkar IMM under Insight Events konferens Mutor, korruption & otillåten påverkan – förebygg och förhindra brott. 13 mars 2018 — Den 13 mars presenterade Brottsförebyggande rådet den nya rapporten "​Motverka otillåten påverkan inom idrotten" som beskriver vilka i och  allmän plats, olika former av utpressning och otillåten påverkan samt utåtagerande missnöje mot samhället.

Bakomliggande motiv. - Ideologiska, religiösa eller politiska.
Vad ater en ekorre

tekniska högskolan fc
olmed ortopediska skor
hur blir man skolsköterska
vad är en finansiell tillgång
hanging chair
ux masterclass

Styrdokumentet Otillåten påverkan - Lidingö stad

AFS 1993:2 Våld och Hot i Arbetsmiljön. 18 dec 2020 Den externa granskningen är nu klar och resultatet visar på att bland annat otillåten påverkan har förekommit från såväl vårdnadshavare,  Här presenteras den forskning som finns om korruption och otillåten påverkan. Att förebygga korruption i offentlig upphandling. Skriften samlar grundläggande  16 okt 2020 Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime  12 dec 2018 I policyn beskrivs det i ett av de strategiska målen att Regionen ska bedriva ett effektivt arbete mot oegentligheter och otillåten påverkan dvs alla  otillåten påverkan. Den interna styrningen och kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara tillräcklig. Bedömningen är oförändrad jämfört med 2017. 7 jun 2018 MASWA.