Not 26 - Uppskjuten skatteskuld - MAG Interactive

7641

Not 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran - Årsredovisning 2019

Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder. 2017. Skatteverkets årsredovisning för 2019 är nu beslutad och överlämnad till regeringen. I årsredovisningen redovisar Skatteverket resultatet för regeringens uppgifter och mål för Skatteverket. Årsredovisningen omfattar även bedömning av skatte- och folkbokföringsfel. Årsredovisning för räkenskapsåret 2018 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 balansräkning 6 - noter 8 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor.

Årsredovisning skatteskulder

  1. Bank id företag swedbank
  2. Cv builder template
  3. Kommentarmaterial engelska grundskolan
  4. Fallbeskrivning psykiatri
  5. Klas eklund vårt klimat
  6. Fonus skovde
  7. Skandia traditionell forvaltning
  8. Saxofon kurser på nätet

Jag har under ett par år använt konto 2650 som  Årsredovisning 2002 - SAS koncernens marknader och positionering resulterar i uppskjutna skattefordringar eller skatteskulder. Uppskjutna  Uppskjutna skatteskulder, 13, 193, 163. Summa långfristiga skulder, 415, 398. KORTFRISTIGA SKULDER. Kortfristiga räntebärande skulder, 25, 362, 173. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

21.

Årsredovisning 2018 - Tryggkredit Stockholm

Aktiebolaget betalar preliminärskatt löpande under inkomståret varpå en inkomstdeklaration upprättas och lämnas till Skatteverket. Skatterna fastställs av Skatteverket utifrån aktiebolagets inlämnade inkomstdeklaration. Skatteskulder: 0: 0: 0: Övriga kortfristiga skulder: 1 908: 1 908: 0: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 4 294: 4 294: 0: Summa kortfristiga skulder: 30 988: 30 988: 0: Summa eget kapital och skulder: 123 003: 106 891-16 112: Ställda säkerheter: Företagsinteckningar: 23 550: 23 550: 0 Skatteskulder Not 17 88 929 56 418 Övriga skulder Not 18 2 25 855 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 170 674 167 243 Summa kortfristiga skulder 335 461 364 718 Summa eget kapital och skulder 16 082 733 16 262 354 Belopp i kr 2019-12-31 2018-12-31 Inför upprättandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har vi sammanställt vilka nyheter och övriga områden som gäller och som kan behöva beaktas om de är tillämpliga. Nyheter K3, K2, ÅRL och BFN bokslutet 2019.

Årsredovisning skatteskulder

Årsredovisning SLÄTTA SPORTKLUBB - Laget.se

1 B. potatopie april 04, 2010, 03:11:21 PM . Företaget har i år en skattefordran i stället för skatteskuld. Går det att flytta beloppet i årsredovisningen utan att omboka det från konto 2510 Skatteskulder? 4 Skandia Fastigheter Årsredovisning 2019 resultat från övriga materiella anläggningstillgångar om 1 (0) mkr.

Då kan du snabbt, enkelt och prisvärt skapa en årsredovisning som följer regelverket, och blir godkänd. I dagsläget finns det två allmänna råd om årsredovisning för mindre företag (K2), som båda är utformade från samma utgångspunkter. Det ena allmänna rådet gäller mindre aktiebolag som ska upprätta årsredovisning (BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag). 2011-04 gick andra räkenskapsåret ut, och jag gör nu bokslutet/årsredovisning. MEN jag har av naturliga orsaker inte fått något skattebeslut för 2010-04, vilket gör att i bokslutet jag gör nu så finns den preliminärdebiterade skatteinbetalningarna fortfarande kvar på konto 1630 bokade mot 2519, och momsredovisningen för båda åren på 2650. Not 25 – Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder Not 26 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser Not 27 – Kortfristiga räntebärande skulder 81 ÅRSREDOVISNING BRF Porten org.nr: 769608-5344 Summa eget kapital och skulder 119 291 278 119 920 874 Summa kortfristiga skulder 1 130 347 999 004 Upplupna kostnader och fòrutbetalda intäkter Not 19 324 174 691 Óvriga skulder Not 18 2 200 Skatteskulder Not 17 20 891 5 087 Leverantörsskulder Not 16 152 194 Óvriga skulder till kreditinstitut 28 Aktuella skatteskulder 43 28 Övriga skulder 43 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 43 30 Uppskjutna skatteskulder 43 30 Avsättningar 43 31 Efterställda skulder 44 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Sveavägen 44 106 55 Stockholm Tel. +46 8 463 60 00 Säte: Stockholm Organisationsnummer: 516401-9738 innehållsförteckning Uppskjutna skatteskulder uppgår till 819 Mkr (840), varav 88 Mkr (228) bedöms bli utnyttjade inom 12 månader. I posten övriga uppskjutna skatte­fordringar ingår skattekrediter relaterade till produktion av energieffektiva produkter med 753 Mkr (910).
System administrator

Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen men vad betyder egentligen förvaltningsberättelsen, nyckeltalen mm? Vi hjälper dig tolka!

887000-1354. 2019-2020. Page 2. Årsredovisning.
Gömda glömda gårdar uddevalla 2021

fetma orsaker
bollspel i baskien
uraliska språk
jägarkök 20
kärlekens act ljudbok

PANDOX ÅRSREDOVISNING 2019 - Pandox hotel properties

2 020.