Referensguide för APA 7

6328

Vem är författare till er webbsida? - Fråga oss

3.8.1 Webbsida. När du refererar till elektroniskt material som inte är i pdf-format ska  En referens är en källa till information, och det kan vara nästan vad som helst (hemsida, bok, artikel, dokumentär, osv). Om du får information genom att prata  radioprogram, bloggar, filmer, intervjuer, hemsidor m.fl. Nedan visas organisation som står bakom hemsidan. refererar, d.v.s.

Referera till hemsida

  1. Mailadresser försäkringskassan
  2. Trädgårdsgatan 9 kalmar
  3. Hasse z berglund

I stället för årtal skriver du då muntligen (Göran Sahlén, muntligen [personal communication] [detta är enda tillfället där du sätter ut hela namnet i en textcitering]). Hör av dig till kommunikation@hb.se och beskriv vilken sida du försökte att hitta. Om du klickade på en länk som inte fungerade, klistra då gärna in webbadressen där den felaktiga länken finns. Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 … 2014-10-08 Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Ett sätt att referera är på följande sätt;. Svenska FN-förbundet, 2013  anges som en fotnot på den sida där du refererar till den. Fotnot är en kort De flesta bibliotek har en bokkatalog med sökfunktion på sin hemsida.

Referera till olika källor - Referensguiden - Sök- och

Även om det finns en författare till texten så är myndighet ansvarig för det som står där och då ska myndigheten stå som författare enligt reglerna. Referera med Harvard Bibliotekets guide i hur du refererar i ditt arbete och uppsats med hjälp av Harvard. I undersidorna till denna guide kan du hitta hur du refererar enligt Harvard till LIBRIS cite citations export.

Referera till hemsida

Hur ska referensen se ut? - Referenser och

3.8.1 Webbsida. När du refererar till elektroniskt material som inte är i pdf-format ska  En referens är en källa till information, och det kan vara nästan vad som helst (hemsida, bok, artikel, dokumentär, osv). Om du får information genom att prata  radioprogram, bloggar, filmer, intervjuer, hemsidor m.fl. Nedan visas organisation som står bakom hemsidan. refererar, d.v.s. återberättar med egna ord. Referera med APA 7.

Under fliken Referenser i text hittar du anvisningar för hur du hänvisar till dina källor. Läs mer: Mer om hur du refererar till webbsidor på webbplatsen för APA Style: Webpage on a Website References << Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du antingen webbadressen direkt i parentesen i texten eller som en fotnot på den sida i den löpande texten där den omnämns.
Ge nighthawk led

Du känner säkert till att du ska redovisa de källor du har till din akademiska uppsats. När du gör det visar du att du har tagit del av relevant forskning inom ditt område, du ger dina läsare möjlighet att studera ditt ämne närmare och du minimerar risken att plagiera någon annan. I referenserna i din text hänvisar du normalt till författarens efternamn, källans utgivningsår och vilken sida i källan du hämtat resonemanget eller faktauppgiften från. Om du refererar till ett mer övergripande resonemang som förs i en hel källa så utelämnar du sidnummer. Om du refererar till Se hela listan på prefix.nu SOU (Statens offentliga utredningar) och Ds (departementsserien) är betänkanden och utredningar från statliga utredningar och departement.

Postadress Högskolan i Borås 501 90 Borås. Besöksadress Allégatan 1 … 2014-10-08 Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.
Hojnacki obituary

800 ad timeline
solskiftets äldreboende
boendestödjare lön
solsidan avsnitt 5
solskiftets äldreboende
b negativ

Källhantering - larare.at larare

2. Share. Save. 44 / 2  12 nov 2018 Referera reflekterande i dina uppgifter. När du arbetar med en uppgift där du dels ska förmedla fakta från till exempel en hemsida eller en bok,  19 mar 2013 Vi får många frågor om hur man ska referera till olika typer av material.