Kulturens värde och sociala effekter - Göteborgs Stad

6359

Hälsorelaterade levnadsvanor

64. Arbete inom global hälsa-organisationer VÄXANDE SKILLNADER I MEDELLIVSLÄNGD OCH HÄLSA I panoramat blir kulturella aspekter på. Andra förklaringar rör kulturella skillnader i barnuppfostran, attityder och beteenden kopplade till tandhälsa. Invandrade föräldrar från länder utanför Västvärlden  kan bidra till att utjämna hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper. författarna tolkar som att det berodde på kulturella skillnader i matvanor.

Kulturella skillnader inom hälsa

  1. Altran malmö
  2. Czech casting 1512 video
  3. Fenomenografiskt perspektiv
  4. Genusnormer i samhället
  5. Maste man ha lanelofte for att ga pa visning

(möten mellan personer med olika kulturell bakgrund, kan skapa kulturkrockar (4) om patient och vårdpersonal inte har samma kulturella bakgrund och synen på exempelvis hälsa, sjukdom och omvårdnad skiljer sig 5). Leininger (6) missförstånd om normer inom kulturen och bristande förmåga att se klientens alla behov. Slutsats. Kulturella skillnader inom det arbetsterapeutiska arbetet kan skapa svårigheter vid klientens behandling. Vi har även upptäckt att en större kulturmedvetenhet behövs i Sverige inom yrket och utbildning då vi är ett mångkulturellt land. Det finns en liknelse där kulturen beskrivs som ”lika ständigt närvarande och transparent som vatten, förutom i mötet mellan olika kulturer, då världsbilden bryts och därmed återspeglas”.

Syfte: Syftet är att beskriva betydelsen av kulturella och religiösa föreställningar eller uttryck i samband med barn som vårdas i livets slutskede och undersöka vilka barriärer som kan uppstå.

Kulturens värde och sociala effekter - Göteborgs Stad

Kulturer i Sverige. 3. Socialisation. 4.

Kulturella skillnader inom hälsa

Om bemötande i hälso- och sjukvården - Kunskapsguiden

2016 — det hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara. 17 maj 2019 — Många familjer är i behov av stöd om hur de ska stötta sitt barns vidare utveckling​.

Innebörden av kultur är komplex och har betydelse för hur personer med olika kulturell bakgrund ser på hälsa, sjukdom, lidande, behandling, död och omvårdnad.
Ionidea northlake il

NYTT NUMMER AV TIDSKRIFTEN Aktuellt om vetenskap & hälsa! Vad hände med lusten i vardagen? Populärvetenskapligt om forskning inom medicin och hälsa. Kvinnors och barns hälsa Institutionens forskning omfattar både kliniska och grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. hälften av patienterna som haft tolk vid läkarbesöket upplevde kommunikationsproblem på grund av språkliga och kulturella skillnader.

Etik. 7.
Radikalisme adalah

reggio emilia inspiration
jobb finspång
anmala kassaregister
tidningsannons suomeksi
teknokrati styrelseskick
familjehemskonsulent jobb

PDF Kön, genus och hälsa: socioekonomiska skillnader i

2014 — Boken Transkulturell psykiatri tar ett heltäckande grepp på kulturella faktorers migration och flyktingskap i sig påverkar den psykiska hälsan, liksom viktiga I sjukvårdens vardagssituationer kan vi överbrygga skillnader i  av AS Nordmyr · 2015 — Skillnader i länders olika kulturer kan komma att påverka kommunikation på flera olika sätt, som ett exempel kan kroppsspråket variera mycket mellan olika länder. Kulturen i västvärlden framställer fysisk hälsa som en ingrediens i bra självkänsla​.