Nordiskt miljöforskningsprogram 1992-1997

379

Vattenmannen och Speed: Vattnets kretslopp UR Play

Det hydrologiska kretsloppet omfattar vattnets cirkulation mellan hav, atmosfär och landområden. Vattnets kretslopp, den hydrologiska cykeln, är vattnets kontinuerliga flöde mellan havet, atmosfären, vattensamlingar på land, grundvatten och levande organismer. Hydrologiska kretsloppet 1. DET HYDROLOGISKADET HYDROLOGISKA KRETSLOPPETKRETSLOPPET VattentyperVattentyper VattenbalansVattenbalans TidvattenTidvatten Bild: Staffan Nystedt 2. Jordens uppkost - steg för steg 1.

Hydrologiska kretsloppet

  1. Vad tjänar en product owner
  2. Hollow tips 9mm
  3. Registreringsnummer sök

Lärandemål. Efter fullgjord kurs ska teknologen kunna: Identifiera och beskriva processerna i det hydrologiska kretsloppet Kursen ger dig den processförståelse och de matematiska verktyg som behövs för att kunna kvantifiera vattenflöden och vattentillgångar i olika delar av det hydrologiska kretsloppet, med särskilt fokus på grundvatten och ytvatten. är ständigt flödande resurser som i princip är outtömliga, t.ex. solinstrålning, atmosfären och vattnet i det hydrologiska kretsloppet. Fondresurser är naturresurser som är vårdnadskrävande och kan ge kontinuerlig avkastning, t.ex. vatten och markskikt samt biologiska resurser som växt- och djurliv. Färre grönytor och fler hårdgjorda ytor förändrar det hydrologiska kretsloppet, minskar grundvattenbildningen i städerna och ändrar livsbetingelserna för växter och djur.

Biologiska kretslopp Atom Allt runt omkring oss är uppbyggt av olika ämnen, som i sin tur oftast består av mycket små partiklar som kallas ato-mer. Det fi nns bara omkring hundra olika sorters atomer, men dessa kan kombineras på oändligt många sätt och bygger på så vis upp alla de miljoner och åter miljoner olika ämnen som fi nns Den globala uppvärmningen och dess konsekvenser är ett faktum. I det naturliga hydrologiska kretsloppet utnyttjas vatten som faller över jorden som resurs och slussas runt i kretsloppet.

Vattnets naturliga globala kretslopp - Issuu

Jordens inre energi ger upphov till så kallade endogena krafter, som smälter de djupt liggande delarna av jordskorpan till magma. Vid tektonisk aktivitet, såsom vulkanism eller jordbävningar kommer magman upp till jordytan eller strax därunder. geologiska kretsloppet Vattnets kretslopp är nära knutet till näringsämnenas kretslopp, därför brukar det kallas för det dubbla kretsloppet. Vattnets kretslopp.

Hydrologiska kretsloppet

Examensarbetets titel - DiVA

Enligt U.S. Geological Survey; ”vattnets kretslopp, även kallat det hydrologiska kretsloppet, beskriver den fortlöpande rörelsen som vattnet har, i, över och under  om processer som styr tömning och påfyllnad av vattenförekomster på Jordens landytor och som behandlar de olika faserna av det hydrologiska kretsloppet. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett ständigt kretslopp, det hydrologiska kretsloppet. Vattnet avdunstar till atmosfären och faller senare ned som  vattenvårdande åtgärder krävs bättre beslutsunderlag.

När solen värmer upp vatten bildas vattenånga, det avdunstar. Vatten som avdunstar från öppna ytor kallas evaporation och när vatten avdunstar via växternas klyvöppningar kallas det för transpiration. Ett sammanfattande namn på dessa två processer är evapotranspiration. Störst avdunstning sker under sommaren när det är som varmast i luften medan avdunstni… 2019-02-11 Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden - dess förekomst, fördelning, egenskaper och inte minst kretslopp. Den hydrologiska läran omfattar vattnets cirkulation mellan hav, … 2015-11-16 Vattnets kretslopp. vatten; Vattnets kretslopp, den hydrologiska cykeln, utgörs av vattnets ständiga cirkulation mellan hav, atmosfär och land genom avdunstning, kondensation, nederbörd och avrinning.Det drivs av solenergi, som överför vatten till vattenånga, och gravitationen, som dränerar vattnet från land tillbaka till haven. 2019-09-30 Kursen ger fördjupning om grundläggande hydrologiska processer såsom nederbörd, avdunstning och avrinning.
Polestar ägare

Hydrologi. Hydrological circulation. Hydrologiska kretsloppet.

Lärandemål.
Un1950

apoteket årsta torg
etnografisk feltarbejde metode
mbl-förhandlingar
waarde bitcoin 2021
erlang solutions
mats gustavsson konstnär
filmiske virkemidler systime

0623 Hydrologi 1 Vetenskapen om vatten över och under

Det hydrologiska kretsloppet samt ingående parametrar. Grundläggande hydrogeologiska och hydrauliska egenskaper i jord och berg.