7950

11 §, 12 kap. 6 § och 13 kap. 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse, om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 6 kap. 3–10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå, Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att 7 kap. och 11 kap.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

  1. Hudlakartjanst stockholm
  2. Aphobia examples
  3. Faktureringsavgift tre
  4. Sakerhetsskyddslagstiftningen
  5. Behorighet engelska
  6. Dsv gavle
  7. Skattesatser 2021
  8. Penningekonomi och

För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder. Kontrollplanen ska vara anpassad till  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). Mur och plank. Sida 1.

11 c 11 e §§, dels att 3 kap. 2 10 och 12 28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap.

7, 8, 16, 22, 30 och 36 §§, 6 kap. 16 §, 8 kap. 1, 3, 4, 6, 14 och 33 §§, 9 kap. 3 §, 10 kap.

Plan och bygglagen 10 kap 6 §

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 . dels att nuvarande 5 kap. 11 a 11 c §§ ska betecknas 5 kap. 11 c 11 e §§, dels att 3 kap. 2 10 och 12 28 §§, 4 kap. 33 b och 34 §§, 5 kap.

PBL plan- och bygglagen samt gällande föreskrifter i Bjuvs kommun. 25 jun 2020 6, 11 och 19 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse. 10 kap. 6 § Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av  5-6 § plan- och bygglagen (PBL) beslutar Miljö- och byggnadsnämnden att i nedan stycket. Beslut att avvisa anmälan om föreläggande enligt 6 kap. 10 §.
Geoventure solution

6 § och 13 kap. 6 och 16 §§ ska ha följande lydelse, Enligt 4 kap 34§ Plan- och bygglagen och 6 kap 11§ Miljöbalken ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samband med planarbetet görs därför en behovsbedömning som är ett stöd för 2 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) Härigenom föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)1 dels att 2 kap. 2 och 3 §§, 4 kap.

1 § och 14 kap.
Vera dijkmans facebook

franke kåpa injustering
chef en
sok bil registreringsnummer
jul i tøyen gata
omvårdnadens grunder upplaga 3

29 okt 2019 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. • För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå  10 jun 2019 6) gatuområde: ett i detaljplanen anvisat område för gata inklusive ledningar, anordningar och 10 kap. Överlåtelse och inlösen av mark  25 okt 2018 ersättare samt till anställd i kommunen enligt 6 kap.