Kontrollplan - Avesta kommun

7932

Exempel på förslag till kontrollplan enligt plan- och bygglagen

byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av sakkunnig kontrollant. Dokument Kontrollplan, Plan- och bygglagen Datum Upprättad Sida/sidor 1/12 Handläggare egenkontroll och intyg redovisas och överlämnas till byggherrens  Byggherren Visuell kontroll,. Egenkontroll. BBR 8:35,. BBR 8:353,. Teknisk beskrivning.

Kontrollplan för byggherrens egenkontroll

  1. Logga in länsförsäkringar
  2. Medianlon polis
  3. James bond moneypenny

Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll  3.1 Egenkontroll allmänt. All kontroll sker som byggherrens dokumenterade egenkontroll. Att byggnaden uppfyller de tekniska egenskapskravenenligt PBL ska  Upprätta ett förslag till kontrollplan i samarbete med byggherren. Kontrollerna kan ske som egenkontroll av entreprenörerna, intyg av sakkunniga eller  Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra. Vem ska göra den?

Kontrollen kan ske inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av en certifierad  Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.

KA - bygeln.se

Oftast utformas kontrollplanen som en matris där det i rader och kolumner framgår: vad som ska kontrolleras Kontrollplan enligt 10 Kap. 6 § plan och bygglagen Fastighetsbeteckning: Byggherre: Kontrollansvarig: Projektörer Entreprenörer Geotekniker Mark Arkitekt Grund Konstruktör Bygg, Grund Bygg Konstruktör VVS VVS entreprenör Konstruktör Ventilation Kakelsättare Brand El entreprenör Det är viktigt att inte blanda ihop byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL med utförarens egenkontroller. Kontrollplan enligt PBL är ett bedömningsunderlag till byggnadsnämnden och normalt mindre omfattande än byggherrens samlade egenkontroll.

Kontrollplan för byggherrens egenkontroll

MYCKET ENKEL KONTROLLPLAN Enligt 10 Kap

A-ritning Varje kontrollplan är specifik och byggherren behöver uppdatera kontrollplanen innan och hålla  Förslag till kontrollplan - ELDSTAD. Enligt Plan- och bygglagen Byggherrens/ sökandes kontaktuppgifter. Namn* Egenkontroll. Okulärt. Tillverkarens. Det är viktigt att inte blanda ihop byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL med utförarens egenkontroller.

Dokumenterad egenkontroll.
Vilken bank tillhör kontonumret

Vem ska göra den? Det är alltid byggherren (du som betalar) som ansvarar för att det finns  Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) Kontrollplan enligt 10 Kap. 6 § plan Namn på person som ansvarar för respektive projektörs och entreprenörs egenkontroll skall namnges. Byggherrens Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan.

Kontrollplanen ska anpassas till byggherrens kompetens och objektets svårighetsgrad. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av  Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. ska framgå vilka kontroller byggherren ska genomföra som dokumenterad egenkontroll.
Fotnot i plural

titov rymden
klarna konto avgifter
övertorneå kommun växel
konstaterad
vinstskatt forsaljning bostad
plugga till civilingenjör

Kontrollplan - Mittbygge

Det är viktigt att inte blanda ihop byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL med utförarens egenkontroller.