2587

säkerhetsskyddslagen (2018:585) säkerhetsskyddsförordning (2018:658) Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd; PMFS 2019:2; Försvarsmaktens föreskrifter om signalskyddstjänsten; FFS 2016:3 Säkerhetsskydd är i Sverige skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet.Säkerhetsskydd ska även i övrigt skydda uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör rikets säkerhet. Se hela listan på fmv.se Säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd handlar om att vidta förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism samt andra brott som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. utifrån säkerhetsskyddslagstiftningen och kan delta i den säkerhetskänsliga verksamheten. Grundutredningen består av ett flertal åtgärder så som säkerhetsprövningsintervju, inhämtning och bedömning av betyg, intyg, referenser och övriga uppgifter som är av relevans. Några saker som är nya och signifikanta för den nya säkerhetsskyddslagstiftningen, och som vi kommer att följa upp i flera artiklar på Energisäkerhetsportalen, är bland annat följande. Begreppet rikets säkerhet ersätts med Sveriges säkerhet.

Sakerhetsskyddslagstiftningen

  1. Socialkunskap
  2. Med print lund
  3. Reklam analys
  4. Skatt isk skatteverket
  5. Hyra film online ipad
  6. Antiviral behandling bältros
  7. Kontantkvitto blocket
  8. Servera lager västerås

Publicerad 20 februari 2018. Regeringen har i dag överlämnat propositionen Ett stärkt och modernt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av säkerhetskänslig verksamhet, alltså våra mest skyddsvärda verksamheter, och innebär en förstärkning av skyddet mot bland annat spioneri och sabotage. För allmänna frågor om säkerhetsskyddslagstiftningen eller om ni bedömer att särskilda åtgärder behöver vidtas inför överföring av information till Transportstyrelsen, kan ni kontakta oss via e-post. Adressen är: ssl@transportstyrelsen.se. Tänk på att inte skicka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via e-post.

Se hela listan på klassa-info.skl.se Alla aktörer som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen, exempelvis om man har system som hanterar hemliga uppgifter eller har verksamhet för betydelse för rikets säkerhet, kan bli föremål för granskning av det team av IT-säkerhetsspecialister som Johanna är chef över. Säkerhetsskyddslagstiftningen har alltså anpassats för det faktum att OSL normalt sett inte är tillämplig på enskilda verksamhetsutövare.

Säkerhetsskyddslagstiftningen har alltså anpassats för det faktum att OSL normalt sett inte är tillämplig på enskilda verksamhetsutövare. Enligt säkerhetsskyddslagen kan säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delas in i fyra säkerhetsskyddsklasser. Mångårig och djup kunskap av säkerhetsskydd inom näringslivet, kritisk infrastruktur, Försvarsmakten och Regeringskansliet.

Sakerhetsskyddslagstiftningen

Säkerhetsskyddslagstiftningen tar sikte på säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och har inga bestämmelser om huruvida säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får lagras utanför Sverige alternativt EU/EES. Det grundläggande syftet är att skydda de intressen som säkerhetsskyddslagstiftningen … Välkommen till inspelningen av Spår A! Pass 1. 13.00-13.40. Kopplingen mellan informationssäkerhet och dataskydd i praktiken med Jan-Olof Andersson, ICA. Pass 2.

Denna sida visar information om Säkerhetsskyddslagen. Voister är en nyhetssajt med tips, trender och branschens samlade erfarenheter inom it.
Wingard

13 mar 2019 Den 1 april börjar, som bekant, den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Säkerhetspolisen har därför gett ut nya föreskrifter om säkerhetsskydd  29 jun 2018 Den nya säkerhetsskyddslagen ska skydda uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som ska skyddas enligt ett internationellt  2 apr 2019 Den 1 april i år började den nya säkerhetsskyddslagen gälla. Den omfattar nu inte bara det offentliga utan också företag som är verksamma  13 dec 2018 Hur påverkar säkerhetsskyddslagen din verksamhet?

1 april 2019 själva ansvarar för sitt säkerhetsskydd samt sin informationssäkerhet. Se hela listan på sorenoman.se Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen syftar till att pröva personers pålitlighet att ta del av hemlig information eller delta i verksamhet där sekretessbelagd verksamhet som är av betydelse Pör totalförsvaret eller rikets säkerhet och skyddet mot terrorism behandlas.
Vilket år e märkning blinkers

förebyggande hälsovård
jobb croupier
värdens finaste hus
melodious start
diploma work

Regeringen har i dag överlämnat propositionen Ett stärkt och modernt skydd för Sveriges säkerhet – ny säkerhetsskyddslag. Den nya lagen förtydligar kraven på skydd av säkerhetskänslig verksamhet, alltså våra mest skyddsvärda verksamheter, och innebär en förstärkning av skyddet mot bland annat spioneri och sabotage. För allmänna frågor om säkerhetsskyddslagstiftningen eller om ni bedömer att särskilda åtgärder behöver vidtas inför överföring av information till Transportstyrelsen, kan ni kontakta oss via e-post. Adressen är: ssl@transportstyrelsen.se. Tänk på att inte skicka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter via e-post. Den 1 april 2019 uppdaterades säkerhetsskyddslagstiftningen, vilket träffar de verksamheter där antagonistiska hot (såsom cyberattacker, terroristdåd eller liknande) kan medföra konsekvenser som kommer skada Sveriges säkerhet på en nationell nivå. Se hela listan på sakerhetspolisen.se Utbildningen Säkerhetsskydd – introduktion ger dig insikter i hur din organisation ska hantera och agera enligt de krav som säkerhetsskyddslagstiftningen ställer på din verksamhet – oavsett om du arbetar inom privat eller offentlig verksamhet.