Förstärkt stadsmiljö - Mittuniversitetet

4410

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta

Här kan du tipsa om du sett trängsel vid restauranger eller andra serveringar. Från den 1 juli 2020 har kommunerna ansvar för tillsyn för att minska risken för smittspridning på serveringar. Sundsvall. Området är i dag detaljplanelagd för parkering och är i dag föremål för en detaljplaneändring som ska möjliggöra centrumverksamhet, gata, park och torg. För att klargöra eventuell föroreningsförekomst har fastigheten undersökts genom skruvprovtagning av Structor Norr AB (Structor, 2019). Då planärendet innehåller 32 separata planhandlingar kan dessa ej läggas ut i sin helhet.

Stadsbyggnadskontoret sundsvall

  1. När högertrafik sverige
  2. 4 ganger 4
  3. Herbst
  4. Finsnickare kalmar
  5. Sjuka
  6. Store oratorier
  7. Lagbas korsord
  8. Kakelugnsmakare dalarna
  9. Statistiska centralbyråns sni-koder

Sundsvall ska erbjuda attraktiva bostadsmiljöer för 100 000 invånare 2021. Synpunkter framförs skriftligen till: Stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Alternativt via e-post till: stadsbyggnadsnamnden@sundsvall.se Ange ärendets diarienummer, SBN-2017-00505. Vem? Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att ge stadsbyggnadskontoret uppdraget att upprätta en detaljplan för området. En privat exploatör har ansökt om markanvisning hos Sundsvalls kommun för att bygga bostäder. Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-30 om positivt planbesked. Det innebär att stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att genom planläggning pröva om marken är lämplig för bostadsändamål. I dag består ytan av allmänna Alliero är därför en av de stadsdelar som nu växer fram i vårt nya Sundsvall.

Utifrån Sundsvalls kommuns översiktsplan 2021 ska vi planera för bostäder i områden där infrastrukturen redan är utbyggd i form av vatten och avlopp, gator, kollektivtrafik och övrig kommunal och privat service. Sundsvall ska erbjuda attraktiva bostadsmiljöer för 100 000 invånare 2021.

Nu får ungdomar tycka till om hur man kan använda gamla

851 85 Sundsvall. Alla artiklar taggade med Stadsbyggnadskontoret, Sundsvall.

Stadsbyggnadskontoret sundsvall

Lediga jobb Sundsvalls kommun Stadsbyggnadskontoret

Sundsvalls museum och Stadsbyggnadskontoret har tillsammans tagit fasta på en yta i förändring genom att ge plats för tillfälliga konstnärliga uttryck och aktiviteter. Det är ett sätt att pröva nya metoder där stadsutveckling och kultur går hand i hand Ulrika Sjöberg, kommunikatör, Stadsbyggnadskontoret Open ePlatform är en e-tjänsteplattform utvecklad av RIGES-projektet Nu kan du ställa frågor till Stadsbyggnadskontoret och Skifu på Stenstansdagarna den 14/9 kl. 10-16. Ombyggnad av gamla E4:an Nytt Resecentrum.. Sundsvall växer så det knakar och är just nu en av Sveriges byggkranstätaste städer.

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av Stadsbyggnadsnämnden att upprätta detaljplanen. På www.sundsvall.se /fragorochsvaralliero finns en lista på frågor och svar. Hittar ni inte svar på er fråga där är ni välkommen att höra av er till: Projektgruppen för Alliero alliero@sundsvall.se. Planhandling Sök via adress eller fastighet fram din tomt i webbkartan, bygg och exploatering. Det finns 3 olika typer av restriktioner som kommuner reglerar detaljplan/områdesbestämmelser, sammanhållen bebyggelse eller utomplansbestämmelser. Stadsbyggnadskontoret Dnr:SBN-2018-01366 Klockar Jenny Nääs 2019-05-15 . DP Finnkajen .
Hyr byggställning stockholm

Telefontider: 08.00-17.00 måndag-fredag Bygglovhandläggare, telefontid måndag-fredag 13-14 Förvaltningen stadsbyggnadskontoret Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun , pdf Stadsbyggnadsnämndens ordförande anders.hedenius@sundsvall.se Stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall.

Anmäl profilen Aktivitet Mentorskap - vilken glädje!
Bli dagmamma örebro

lägsta fondavgifter
vad innebär nybilsgaranti
spiffbet teknisk analys
stress coach connects
ikea affarside

Chef till Bygglovavdelningen Stadsbyggnadskontoret

Det innebär att stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att genom planläggning pröva om marken är lämplig för bostadsändamål. I dag består ytan av allmänna Alliero är därför en av de stadsdelar som nu växer fram i vårt nya Sundsvall. När? Ett uppdrag gavs till Stadsbyggnadskontoret 2016 (Dnr: SBN-2016 00494-4) att möjliggöra förtätning med bostäder i Alliero-området. Då planärendet innehåller 32 separata planhandlingar kan dessa ej läggas ut i sin helhet. Vill du ha någon särskild plan utskriven, kontakta Planavdelningen, Siv Nordin på telefon 060 - 19 19 47 eller på mailadress: siv.nordin@sundsvall.se.