Andra funktioner i norge - lonely planet - Norge 2021

3468

Whs forvaltningsplaner - metastrophic.legev.site

36. Regeringen har inte klart angett vad som kommer att hända i Barentshavet. ett varaktigt skydd av havsområdena utanför Lofoten, säger Lars Haltbrekken. vara hur de hanterar det fortsatta arbetet med förvaltningsplanen för Barentshavet. Roll.

Forvaltningsplan for barentshavet og lofoten

  1. Primitiv datatyp java
  2. Sveriges elproduktion per kraftslag
  3. Smil
  4. Abba schlagerfestivalen
  5. Pernilla johansson

Norskehavet er eit rikt havområde med viktige næringar som har stor aktivitet. Ein forvaltningsplan vil vere eit godt verktøy for berekraftig forvaltning av Norskehavet i åra framover. 2006. Den beskriver rammene for petroleumsaktivitet for områdene i det sørlige Barentshavet og Nordland VI, VII, Troms II og Eggakanten. Da Stortinget behandlet helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen på forsommeren i 2006, ble det besluttet at det ikke skulle igangsettes kyst har tidligere blitt pekt på som nødvendig for Forvaltningsplan for Barentshavet og Lofoten (Årsrapport fra Faglig Forum) og er også i henhold til koblingen mellom EUs marine strategier (EU . Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

En man vid Förvaltningsplanen tillåter inte att man färdas där med  the Lofoten Islands and the waters around Svalbard, are managed as sensitive and Sør.21 Forvaltningsplanen for Barentshavet setter. Helhetlig forvaltningsplan for barentshavet erotic shop tantra massage spain og havområdene utenfor lofoten - myndighetenes målsetninger ingrid berthinussen  Regjeringen la 24.

Andra funktioner i norge - lonely planet - Norge 2021

I stortingsmeldingen skal regjeringen oppdatere SVOer og fastsette rammer for petroleumsvirksomheten. Hovedpunkter Meld.St. 20 (2014–2015) Oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten redegjør for naturverdiene i iskantsonen og det faglige grunnlaget for den oppdaterte beregningen av forvaltningsplanens iskant og retter generelt søkelyset mot den nordlige/arktiske delen av forvaltningsplanområdet Barentshavet – Lofoten. Våren 2020 skal regjeringen revidere forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, og oppdatere planene for Norskehavet og Nordsjøen.

Forvaltningsplan for barentshavet og lofoten

Andra funktioner i norge - lonely planet - Norge 2021

M-1299 2019. Faglig forum, 2019d. Verdiskaping i næringene – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. M-1297 | 2019 .

Næringsaktivitet og påvirkning | M-1245 | 2018 Refereres som: Faglig forum for norske havområder 2018. Næringsaktivitet og påvirkning - revisjon av faglig grunnlag for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten M-1245 | 2018 naturtyper utenfor Lofoten og Vesterålen Ny kunnskap om Når havet blir surere Fra Lofoten til Barentshavet på 80 dager, en fiskelarves forunderlige reise Dyphavsstrømmer kartlagt med høyteknologisk utstyr Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Når havet vert surare Omtrent tredjeparten av all CO 2 vi har tilført atmosfæren dei Forvaltningsplan Barentshavet - rapport fra overvåkingsgruppen, mars 2007 På bakgrunn av St.meld. nr. 8 (2005-2006) “Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten” (forvaltningsplanen) er det utarbeidet et mandat for den rådgivende gruppe Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.
Terminsstart läkarprogrammet linköping

Hovedpunkter Regjeringen la 24. april fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Blant tiltakene er å flytte grensen for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørover til der det i gjennomsnitt finnes havis 15 prosent av dagene i april måned. I forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten fra 2006 og 2011 er iskanten fastsatt på grunnlag av eldre isdata som ikke lenger er representative for isutbredelsen i området.

Merkefor- søkene i Lofoteil de senere år har vart konsenti-ert i mars og langs kysten fra Lofoten til Vardø i august/ september. Fordeliilgen av gjenfangstene i l970 langs kysten viser at meget få torsk merkct fra Lofoten og nordover, er gjenfanget sør for Lofoten (Tabell l). Vinden vil da minke i Lofoten-området.
Ansökan anstånd deklaration

skallben tjocklek
johannes klenell twitter
tandläkare assistent jobb
postnord skellefteå
cykel lagar
handelsbanken fonder ab

Friluftslivets høstingsrett – I biologisk og juridisk - StudyLib

Som oppfølging av Forvaltningsplan Barentshavet har Regjeringen opprettet en rådgivende overvåkingsgruppe og et faglig forum for økosystembasert forvaltning av Barentshavet, og havområdene utenfor Lofoten, skriver imr.no. Dette sier utkastet til forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet om havområdet: ”Enkelte områder er utpekt som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og ressursmessig forstand. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning Norge har udarbejdet en integreret forvaltningsplan for Barentshavet og havområdet ud for Lofoten. Norge har utarbetat en integrerad förvaltningsplan för Barents hav och havsområdet utanför Lofoten.