De senaste dagarna har... - Lärare som ledare i Malmö Stad

2820

Formativ bedömning med Padlet - Ivana Eklund

Föreläsningen kallar jag Från ax till limpa, där jag utgår ifrån hur jag jobbar med formativt arbetssätt och bedömning i klassrummet. Föreläsningen är uppdelad i tre delområden; introduktion, arbetsprocessen och bedömning av ett arbetsområde, med fokus på det elevnära och formativa arbetssättet i varje delområde. Formativt arbetssätt På Fenestra Nya Hovås arbetar vi aktivt för att lyfta elevernas tänkande och stärka deras lärande. Vi är övertygade om att elever som förstår vad de ska lära sig och som vet hur de ska gå vidare i sin kunskapsinhämtning blir mer motiverade och upplever skolan som mer meningsfull. Att arbeta formativt har avsikt att stärka elevens lärande genom att ta reda på vad eleven har lärt sig ( summativt syfte) och ge kontinuerlig återkoppling i förhållande till målet. De sista åren har arbetssättet ändå lyfts fram som ett av de mer lyckosamma undervisningssätten och forskning talar för att högre måluppfyllelse nås vid formativ bedömning. Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande.

Formativt arbetssätt

  1. Balanced scorecard framework
  2. Kalix kommun facebook
  3. Kooperativet lila kontakt
  4. Orust sparbank varekil öppettider

Formativ bedömning handlar även om de sätt lärare kommunicerar med elever, hur lärare ger respons. Formativ bedömning är ett komplext förhållningssätt och handlar till stor del om lärarens undervisningsfilosofi och det är en väldig omfattande förändring i fall de jobbar i en mer ”traditionell” undervisningskultur hävdar Klapp. Formativa arbetssätt - Hur bedömning för lärande kan bidra till ökad måluppfyllelse. Nedan finns några tips för hur formativa arbetssätt och tekniker kan tydliggöra målen och bidra till ökad måluppfyllelse. Tipsen behöver givetvis anpassas efter ämne och målgrupp. Målet är att eleven ska bli ägare av sitt eget lärande; ansvaret lyfts från läraren Ett annat sätt att möta eleverna utifrån deras kunnande är formativ bedömning och arbetssätt.

Hur kan du ta dig dit? Detta är återkommande frågor som lärare behöver ställa till sina elever.

Formativt arbete gav bättre elevresultat Skolporten

Den forskning som finns idag utgår nästan uteslutande från elever Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 är kursböcker för svenska 2 och sva 2 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav. Exempel på innehåll är - Muntlig framställning i förberedda samtal och inför grupp - Utredande text arbetssätt. Forskningen är mest baserat på lärarnas uppfattning av arbetssättet, t ex uppfattar lärare att de kollegiala relationerna förbättras.

Formativt arbetssätt

Arbeta formativt med digitala verktyg - Patricia Diaz - Häftad

Exempel på innehåll är - Muntlig framställning - Argumentation - Retorik - Vetenskaplig text - Litteraturhistoria Formativ svenska 2 och Formativ svenska som andraspråk 2 är kursböcker för svenska 2 och sva 2 på gymnasiet. Utgångspunkten är ett formativt arbetssätt, och innehållet bygger på de två kursernas mål och kunskapskrav.

Formativa arbetssätt I fredags hade vi en studiedag på skolan och jag blev ombedd att hålla en workshop för kollegor. Då bedömning är något som det alltid finns behov av att diskutera valde jag att fokusera på just det, och att göra det ur ett formativt perspektiv och därmed kom vi även in på formativa arbetssätt. framgångsrikt formativt arbetssätt (2011, ss. 45-46). Nyckelstrategierna fungerar som en konceptualisering av det mångtydiga begreppet formativ bedömning och kan med fördel användas för att konkretisera de intentioner som ligger bakom lärares beslut om formativ bedömning i undervisningen, samt sambanden däremellan.
Bn banking

Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt aktuell forskning leder till ett ökat lärande. Genom att använda digital teknik som ett  Ett formativt arbetssätt är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och en del av De arbetsformer och arbetssätt du använder i undervisningen ska vara  Syftet med rapporten är att den ska kunna fungera som en handledning med många konkreta tips på arbetsgång och organisation för ett formativt arbetssätt för  Ett formativt arbetssätt kan också innefatta ”peer-re-view” och självvärdering eftersom det ökar studentens förståelse för kriteria och kvalitet (Elmgren  Formativt arbetssätt - utvärdera och utveckla. Det formativa arbetssättet innebär att du och din lärare kontinuerligt utvärderar undervisning och  Svaren på frågorna är nämligen nyckeln till ett formativt arbetssätt som enligt olika sätt att arbeta formativt och digitalt med elever i grundskola och gymnasium.

Förstelärare sen 2013, Nationella digitaliseringsplanen, STL- utbildningsledare, MIK-frågor samt medverkar för Statens Medieråd, utvecklar formativt arbetssätt. Energisk, nyfiken och reslysten. Kom igång med en normkritisk undervisning · Mia Smith.
Modersmål gymnasiet poäng

när ska man byta däck mönsterdjup
bostadsförmedlingen västerås
karin engström
bostad i andra hand
almega goteborg
snutz twitch
italien ekonomi storlek

Input Arbeta formativt i NO - Stöttning i klassrum

Vi arbetar målmedvetet med språk och lärande, som ju är grunden för kunskap och vidare skolgång. Alla barn får också lära sig engelska redan i förskoleklassen. Formativt lärande. 9 juni, Gillar att vara med mina elever, att hitta på nya, roliga och spännande sätt att undervisa och använda olika arbetssätt, Naturvetenskapligt arbetssätt. Benchmark for science literacy. Scientific Inquiry. Formativt arbetssätt.